Youth Talk - Tamil Nadu

L2 - Regional Pre-Finals Results
Trichy

S.NoReference NumberName
1 YTN23285ELAKKIYA
2 YTN24113J.ALLAN JOY
3 YTN23882LAKSHMI NARASIMHAN
4 YTN24044M.G.SUDARSHAN
5 YTN24373MAHALAKSHMI.S.P
6 YTN16184MOHAN KUMAR S
7 YTN24211NIMA.M
8 YTN23546P.CATHERINE JOYCE
9 YTN24041R. MEENA PRIYA
10 YTN24428RAESA TANZILA
11 YTN18660SAM JOSEPH J
12 YTN20468SANGEETHA NAGARAJAN
13 YTN16686SRINIVASAN.B
14 YTN24270SUMETHA.J
15 YTN16496VINAY SASTHA R